Termene și condiții

 1. Acceptarea Termenelor și Condițiilor

Aceste Termene şi condiţii (“Termene şi Condiţii”) constituie condițiile contractuale ale relației dintre tine şi START CASA VISIO SRL (denumită în cele ce urmează ”Furnizor”). Te rugăm să citești aceste Termene şi Condiţii pentru utilizarea în orice mod a platformei accesibile la adresa URL: www.startcasa.ro (“Website”) și a aplicației StartCasa pentru device-urile mobile utilizând sistemul Android sau iOS (”Aplicația”). Accesarea şi vizitarea Website-ului și a Aplicației, înregistrarea unui Cont pe Website și în Aplicație şi / sau folosirea serviciilor oferite pe Website și Aplicație înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termene şi Condiţii.

Prin acceptarea acestor Termene și Condiții ești de acord că:

 • în cazul în care ești o persoană fizică, acționezi în nume propriu și că nu reprezinți nicio altă persoană, iar dacă ești reprezentantul unei persoane juridice, acționezi în limitele împuternicirii ce ți-a fost dată;
 • vei furniza informații corecte pentru Furnizor;
 • nu vei utiliza Website-ul și Aplicația pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele sau serviciile furnizate de către Furnizor, sau obținute prin intermediul Website-ului sau a Aplicației fără să obții consimțământul expres, prealabil și scris al Furnizorului, această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Website și din Aplicație în orice alt catalog, produs sau serviciu;
 • nu veți utiliza Website-ul și Aplicația în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți Utilizatori sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele Furnizorului;
 • nu vei utiliza Website-ul sau Aplicația în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termene și Condiții.
 1. Responsabilitate

Ești în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și parolei tale și ești responsabil pentru toate activitățile și conduita ta sau a oricărei alte persoane care acționează prin intermediul contului tău. Ești de acord să notifici Furnizorul imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a contului tău sau cu privire la orice suspiciune cu privire la o posibilă breșă de securitate. Furnizorul sau reprezentanții săi nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a contului sau parolei tale, cu sau fără permisiunea ta; ești răspunzător pentru orice pierderi cauzate Furnizorului sau altei părți ca urmare a utilizării contului sau parolei tale de către o terță parte.

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Website sau în Aplicație, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică, e-mail sau alta) prin care Furnizorul agreează cu Utilizatorii condițiile furnizării serviciilor.

Aceste Termene și Condiții reprezintă înscrisul constatator al raportului juridic încheiat între tine și Furnizor.

 1. Definiții

Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:

Utilizator – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, și orice reprezentant al unei persoane juridice înmatriculate și funcționând în conformitate cu legile din România, acționând în numele și pe seama persoanei juridice, care accesează Website-ul sau Aplicația fiind interesată de datele, informațiile, ofertele și/sau serviciile Furnizorului, precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează serviciile furnizate prin intermediul Website-ului sau ale Aplicației.

Furnizor – societatea STARTCASA VISIO SRL, cu sediul în Calea Floreasca nr.169A, Cladirea B, etaj 7, Bucureşti, telefon: +40 755 023 225, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/16944/2016, Cod Unic de Înregistrare Fiscală 36874907 e-mail: suport@startcasa.ro.

Comandă – cerere plasată de către un Utilizator cu scopul de a primi, din partea Furnizorului, unul sau mai multe pachete de servicii sau produse prezentate pe Website sau în Aplicație.

Pachete de servicii – acele servicii de design de interior ce fac obiectul unei Comenzi, ce pot fi prestate de către Furnizor la un anumit moment, așa cum acestea sunt prezentate la adresa www.startcasa.ro. Pachetele de servicii au preț fix pe cameră, descrierea lor se regăsește pe Webiste și cuprinde: descrierea, livrabilele incluse / conținutul din fiecare pachet de servicii, preţul şi termenul de livrare.

Designeri de interior – furnizori de servicii de design de interior cu contracte de colaborare semnate cu Furnizorul, pe care Furnizorul îi va propune utilizatorilor pentru executarea Comenzilor.

Brief-ul StartCasa – este un formular care poate fi accesat online și care poate fi completat de către client, imediat dupa ce a confirmat Comanda și dacă acesta dorește, în funcție de Comanda pe care o plasează. Pentru fiecare camera din comandă se completează un formular diferit.

Astfel, formularele pot fi accesate astfel: întrebări generale aici, living aici, bucătărie aici, dormitor aici, cameră copil aici, baie aici.

Conceptul de design – planșa (moodboard-ul) sau randarea 3D cu obiectele selectate de către designerul de interior pentru a fi incluse în amenajare

Revizii ale conceptului de design – fiecare Concept de design are incluse 2 revizii. Revizia înseamnă modificarea elementelor indicate de către Utilizator designerului fie prin înlocuire, eliminare sau completare cu alte elemente și nu înseamnă un concept nou cu totul diferit.

Website-ul – site-ul https://www.startcasa.ro, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul https://www.startcasa.ro nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.

Aplicația – poate fi accesata pentru telefoanele utilizând sistemul Androis aici si iOS aici.

Preț – prețul total al serviciilor prestate de către Furnizor în scopul efectuării pachetelor de servicii ce fac obiectul Comenzii și care este fix pentru Serviciile prezentate pe site.

Prin exprimarea acordului tău referitor la aceste Termene și Condiții, declari și garantezi că ai 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul reprezentantului unei persoane juridice, că societatea este înmatriculată și funcționează în conformitate cu legile din România, iar tu, ca reprezentant, ai dreptul să accesezi, vizitezi sau utilizezi în orice alt mod Website-ul și Aplicația și să contractați cu Furnizorul, în numele societății, un contract de prestări servicii, în vederea realizării Serviciilor și a cumpărării produselor.

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând, în mod unilateral aceste Termene și Condiții. Te rugăm să recitiți aceste Termene și Condiții la fiecare accesare a Website-ului și a Aplicației.

Dacă nu ștergi contul înregistrat pe Website sau în Aplicație, sau dacă continui utilizarea Website-ului înseamnă ca ți-ai exprimat acordul cu privire la noua formă a Termenelor și Condițiilor aplicabilă la fiecare moment al accesării Website-ului sau al Aplicației. Dacă nu ești de acord cu modificările propuse, te rugăm să ștergi contul înregistrat pe Website sau în Aplicație sau poți să nu mai accesezi, vizitezi sau utilizezi, în orice mod, Website-ul sau Aplicația.

 1. Scopul urmărit

Scopul Termenelor și Condițiilor este (i) de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului și a Aplicației precum și (ii) de a defini condițiile contractuale ce guvernează relația dintre Utilizator și Furnizor, pentru soluționarea unei Comenzi.

 1. Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul Website-ului și al Aplicației este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita la selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Website-ul startcasa.ro) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzică, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest Website sau din Aplicație sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale Furnizorului, subsidiarilor și afiliaților, și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv ”Conținutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, repostate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sublicențiate sau transferate în orice formă de către tine. Niciunul dintre elementele de pe Website-ul startcasa.ro sau din Aplicație nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop, orice marcă, drept de proprietate intelectuală sau material protejat prin drepturi de autor aparținând Furnizorului. Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe Website-ul startcasa.ro sau în Aplicație sunt Mărci aparținând Furnizorului, terților parteneri afiliați ai acestuia și ai designerilor de interior. Nimic de pe Website-ul startcasa.ro nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe Website-ul startcasa.ro

Utilizatorul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Furnizorului, ale partenerilor afiliați sau ale Designerilor de interior și va atrage exercitarea, de către Furnizor, partenerii săi afiliați sau Designeri de interior a tuturor remediilor legale.

 1. Dreptul de a utiliza conținutul Website-ului și al Aplicației

Furnizorul oferă Utilizatorului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit mai sus, de pe Website-ul startcasa.ro sau de pe Aplicație, pentru uzul său personal. Utilizatorului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sublicențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al Website-ului sau al Aplicației. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Utilizatorul nu poate accesa sau utiliza Website-ul sau Aplicația în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Website-ul sau Aplicația sau orice server sau rețea care stă la baza Website-ului și a Aplicației, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul unei alte persoane de a se bucura de Website sau de Aplicație.

Furnizorul acordă Utilizatorilor un drept limitat, revocabil și neexclusiv de a crea un hyperlink către Website sau către Aplicație sau către orice Conținut din acestea atât timp cât linkul nu înfățișează Furnizorul, produsele sale sau serviciile sale într-un mod fals, înșelător, dăunător sau, în orice alt mod, ofensator sau care implică o sponsorizare sau recomandare a website-ului sau a Aplicației, paginii sau conținutului  tău de către Furnizor.

 1. Utilizarea Website-ului

În vederea plasării unei Comenzi, Utilizatorul își va crea un Cont de utilizator. Datele vor fi procesate conform Politicii privind protecţia datelor, care poate fi vizualizată aici.

Pentru crearea Contului de utilizator, Utilizatorul va furniza următoarele informații:

 • Nume si prenume (pentru persoane fizice) / denumire societate
 • Adresa de e-mail;

Sau Utilizatorul se poate conecta direct prin contul de Facebook sau Gmail, caz în care se va colecta automat adresa de e-mail de pe pagina de Facebook / Gmail a Utilizatorului.

Pe lângă informațiile menționate mai sus preluate din crearea Contului de utilizator, pentru plasarea unei Comenzi, vom avea nevoie şi de următoarele informații:

 • Telefonul
 • Localitatea şi adresa locaţiei care va fi amenajată
 • Localitatea şi adresa de facturare

Utilizatorul completează formularul de comandă pus la dispoziție de către Furnizor pe Website după crearea contului sau în același timp cu plasarea comenzii.

Utilizatorul își asumă întreaga răspundere pentru conținutul Comenzii, pentru veridicitatea și pentru caracterul complet al informațiilor publicate/transmise în Comandă.

Un reprezentant al Furnizorului poate contacta Utilizatorul pentru a obține informații suplimentare despre Comandă, pentru a completa eventualele informații lipsă și pentru a confirma sau respinge Comanda.

În cazul Comenzilor complexe și care implică o analiză la faţa locului, un Designer de interior/reprezentant al Furnizorului va efectua o vizită de constatare/evaluare la adresa solicitată de Client, iar în baza constatării va fi formulată o ofertă.

Ulterior completării formularului de comandă, Utilizatorul primește automat un e-mail care îl informează că Comanda a fost înregistrată cu succes și că îl vom contacta în cel mai scurt timp pentru a îi comunica modalitatea de plată a avansului și modul de lucru cu designerul, împreună cu sumarul și detaliile comenzii (tipul de camere, tipul de pachet ales, cantitatea din fiecare cameră și prețul).

Furnizorul contactează telefonic Utilizatorul și dacă acesta confirmă comanda plasată, solicită acestuia datele de facturare și data la care dorește să fie contactat de către Designerul de interior. Furnizorul emite o factură proformă pe toată valoarea Comenzii plasate de către utilizator cu mențiunea scrisă că se chită un avans de minim 50% din valoarea acesteia în urmatoarele 3 zile de la data emiterii. Furnizorul transmite un email către Utilizator în care mai confirmă o dată comanda și atașează factura proformă și link-uri către completarea Brief-ului StartCasa. Plata avansului se efectuează prin transfer bancar online în contul  Furnizorului nr.RO89 INGB 0001 0082 2271 8910, deschis la ING Bank.

Ținând cont de informațiile comunicate de către Utilizator, Furnizorul verifică baza de date de Designeri, verifică disponibilitatea acestora, verifică tipurile de pachete pe care le servește și alocă Utilizatorului un Designer de interior disponibil și potrivit tipurilor de pachete solicitate de către Utilizator. Furnizorul confirmă prin e-mail către Designerul de interior alocarea clientului și îi transmite datele de contact ale acestuia și detaliile privind Comanda plasată, inclusiv Brief-ul StartCasa dacă a fost completat de către Utilizator.

Utilizatorul va fi contactat de către Designerul de interior la data stabilită și împreună cu acesta va stabili data și ora la care va avea loc întâlnirea / prima discuție telefonică despre proiect.

Cupoane Promoţionale

Utilizatorul are posibilitatea de a folosi, pentru plata Prețului, cupoane promoționale oferite de către Furnizor. Condițiile de utilizare și valabilitatea cupoanelor diferă de la caz la caz, acestea fiind specificate pe materialul suport al cuponului (ex: hârtie, e-mail). Prin folosirea unui cupon, Utilizatorii declară și recunosc că au luat la cunoștință de condițiile de utilizare a cuponului, așa cum acestea sunt inscripționate pe materialul suport sau în cuprinsul unor alte documente la care se face trimitere în cuprinsul materialului suport și că sunt de acord cu acestea.

Campanii şi promoţii

Regulamentul şi condiţiile promoţiilor şi a campaniilor cu aplicabilitate temporară vor fi disponibile în secţiunea dedicată la capitolul Regulament.

Designerul de interior va suna Utilizatorul sau se va deplasa la ora și locul stabilite cu Utilizatorul pentru efectuarea Pachetelor de Servicii. În cazul în care Designerul de interior observă diferențe mari de volum față de Pachetele de servicii alese de Utilizator sau alte materiale necesare pentru efectuarea Pachetelor de servicii față de descrierea online a acestora, așa cum aceasta a fost prezentată în cuprinsul Comezii, va informa imediat un reprezentant StartCasa și vor discuta cu Utilizatorul condițiile de realizare a Pachetelor de servicii alese. Dacă Utilizatorul este de acord cu propunerea Designerului de interior va solicita Furnizorului acordul pentru efectuarea serviciilor suplimentare și pentru modificarea Pachetelor de servicii dacă este cazul, precum și o modificare de suplimentare a Prețului. Dacă Utilizatorul este de acord cu propunerea de suplimentare a Prețului, Designerul de interior procedează la efectuarea serviciilor incluse. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu propunerea de suplimentare a Pachetului de servicii / a Prețului, propusă de către Furnizor, poate relaţia contractuală, devenind incidente prevederile secțiunii 8 ”Anularea comenzii”.

După prima discuție / vizita designerului la locație, dacă a primit informațiile necesare de la Utilizator, designerul de interior va pregăti planul de mobilare (determinarea poziției corpurilor de mobilier în spațiul camerei) și Conceptul de design. Utilizatorul are dreptul la doua Revizii.

După aprobarea Conceptului de design, Utilizatorul va achita diferența de plată din valoarea facturii proforme, iar Designerul de interior va transmite prin e-mail acestuia toate livrabilele incluse în Pachetul de servicii în varianta finală și serviciul se va considera închis.

În urmă plăţii integrale de către Utilizator, Furnizorul va emite şi transmite către acesta Factura fiscală cu valoarea întreagă a serviciilor furnizate.

Utilizatorul va primi un e-mail prin care i se va propune completarea unui formular online cu privire la calitatea serviciilor prestate de către Designerul de interior și de către Furnzior aici.

Este posibil ca reprezentanții Furnizorului să procedeze la efectuarea unor verificări ulterior finalizării Pachetelor de servicii, prin contactarea telefonică a Utilizatorului.

Dacă în cursul desfășurării Pachetelor de servicii sau după finalizarea colaborarării cu Designerul de interior survin dispute între Utilizator și Designerul de interior, un reprezentant al Funizorului va media rezolvarea disputei survenite.

 1. Utilizarea Aplicației

Aplicația oferă Utilizatorului o serie de informații de bază referitoare la Etapa de construcție selectată odată cu crearea contului de utilizator. Etapele vor include mai multe (“Lecții”). Fiecare Lecție poate include: informații de tip text, imagini, liste cu acțiuni, videoclipuri.

 1. Anularea Comenzii

9.1. Anularea Comenzii pentru un motiv justificat

Prin motiv justificat, în sensul prezentei secțiuni, trebuie să se înțeleagă următoarele cazuri:

 • Serviciile prestate de către Designerul de interior nu corespund obiectului Pachetelor de servicii;
 • Designerul de interior nu respectă programul convenit împreună cu Utilizatorul pentru prestarea Pachetelor de servicii.

Utilizatorul poate anula Comanda, ulterior confirmării acesteia, dar mai înainte ca Designerul de interior să fi început prestarea integrală efectivă a serviciilor, chiar dacă Conceptul de design a fost aprobat deja de către Utilizator, prin transmiterea unei notificări prealabile adresate Furnizorului, prin e-mail sau prin telefon, fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

În cazul în care Utilizatorul decide să renunțe la Pachetele de servicii prestate de către Designerul de interior în timpul prestării acestora, va informa de îndată Designerul de interior, moment în care Designerul de interior va contacta Reprezentantul StartCasa și-l va informa despre serviciile prestate, precum și procentul din Pachetele de servicii pe care l-a realizat până la acel moment.

Ulterior informării Designerului de interior, Utilizatorul va informa imediat, dar nu mai târziu de 12 ore, Furnizorul cu privire la încetarea relației contractuale, prin trimiterea unui e-mail, la adresa de e-mail indicată în cadrul secțiunii 15, fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese pentru încetarea contractului.

În cazul în care Utilizatorul a achitat integral plata serviciilor, sau în cazul în care avansul de Preț depășește valoarea materialelor și a procentului de servicii deja prestate prin raportare la întregul Pachet de servicii, așa cum acestea au fost discutate, Furnizorul va restitui Utilizatorului diferența, prin virarea sumelor de bani în contul din care s-a făcut debitarea.

În cazul în care Utilizatorul a plătit un avans din Preț, Utilizatorul va plăti diferența dintre costul procentului de servicii prestate, prin raportare la nivelul întregului Pachet de servicii, și a materialelor achiziționate, indicate în discuțiile purtate, și avansul plătit.

Utilizatorul se obligă să plătească valoarea procentului de servicii deja prestate, prin raportare la întregul Pachet de servicii, așa cum acestea au fost discutate și menționate pe e-mail.

Utilizatorul nu poate pretinde anularea Comenzii după prestarea, în totalitate, a serviciilor de către Designerul de interior. Utilizatorul are obligaţia de a efectua plata serviciilor prestate.

În cazul în care Utilizatorul descoperă neconformități ale serviciilor prestate, devin incidente prevederile Secțiunii 14 ”Garanții”.

În cazurile de mai sus, restituirea de către Furnizor se va face în termen de 15 zile calendaristice.

9.2 Anularea Solicitării fără un motiv întemeiat

Utilizatorul poate anula Comanda, pentru orice motiv, chiar fără un motiv întemeiat, în următoarele condiții:

 • înainte ca Designerul de interior să fi început prestarea efectivă a serviciilor, prin transmiterea unei  notificări prealabile adresate Furnizorului, prin e-mail, la adresa indicată în cadrul secțiunii 15, fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.
 • în timpul prestării serviciilor, va informa de îndată Designerul de interior, moment în care Designerul de interior va întocmi un e-mail în care va descrie serviciile prestate, precum și procentul din Pachetul de servicii pe care l-a realizat până la acel moment. E-mailul va fi confirmat și de către Utilizator. Ulterior informării Designerului de interior, Utilizatorul va informa imediat, dar nu mai târziu de 12 ore, Furnizorul cu privire la încetarea relației contractuale, prin trimiterea unui e-mail către acesta. În cazul în care Utilizatorul a achitat integral plata serviciilor, sau în cazul în care avansul de Preț depășește valoarea procentului de servicii deja prestate prin raportare la întregul Pachet de servicii, așa cum acestea sunt indicate în cuprinsul e-mailului, Furnizorul va restitui Utilizatorului diferența, prin virarea sumelor de bani în contul din care s-a făcut debitarea.

Utilizatorul se obligă să plătească valoarea procentului de servicii deja prestate prin raportare la întregul Pachet de servicii, așa cum acestea sunt indicate în cuprinsul e-mailului transmis.

Utilizatorul nu poate pretinde anularea Comenzii după prestarea, în totalitate, a serviciilor de către Designerul de interior. Utilizatorul are obligaţia de a efectua plata prin canalele comunicate.

În cazul în care Utilizatorul descoperă neconformități ale serviciilor prestate, devin incidente prevederile Secțiunii 15 ”Garanții”.

 1. Vânzarea online a serviciilor Furnizorului

Furnizorul poate publica pe Website informații despre serviciile și/sau promoțiile practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Furnizorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Toate tarifele aferente serviciilor prezentate Utilizatorilor pe Website sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

Toate tarifele aferente serviciilor prezentate Utilizatorilor pe Website sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

Furnizorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun cost suplimentar aferent plății efectuate online sau prin transfer bancar, suportat de către Utilizator, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane bancare.

 1. Subcontractarea

Utilizatorul înțelege și recunoaște că Furnizorul va subcontracta Designerii de interior, în vederea executării Pachetului de servicii și că nu va presta, cu personalul propriu, serviciile ce fac obiectul Comenzii.

Utilizatorul înțelege și recunoaște că va fi întotdeauna responsabil față de Furnizor pentru toate obligațiile ce îi incumbă potrivit acestor Termene și Condiții.

Furnizorul declară și recunoaște că va fi întotdeauna responsabil față de Utilizator pentru toate obligațiile ce îi incumbă potrivit acestor Termene și Condiții.

 1. Declarații și garanții ale Furnizorului

Furnizorul se obligă să proceseze toate Comenzile transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului, care sunt conforme cu prevederile/condițiile acestor Termene și Condiții.

Furnizorul nu garantează Utilizatorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, sigur sau fără erori.

Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Pachetului de servicii ce face obiectul Comenzii.

Furnizorul oferă Utilizatorilor o garanție comercială pentru serviciile prestate de către Designerii de interior în condițiile prezentate în secțiunea 15 din acește Termene și Condiții.

 1. Drepturile și Obligațiile Utilizatorului

Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de serviciile oferite de Website, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenelor și Condițiilor.

Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul Comenzilor plasate și declară că acestea corespund cu Pachetul de servicii.

 1. Facturarea și plata serviciilor

Prețurile sunt specificate pentru fiecare caz în parte, în descrierea Pachetelor de servicii. Furnizorul va emite Utilizatorului o factură fiscală pentru serviciile prestate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării serviciilor, Utilizatorul având obligația de a comunica Furnizorului toate informațiile necesare emiterii facturii conform prevederilor legale în vigoare. Furnizorul va transmite Utilizatorului factura fiscală aferentă Comenzii acestuia, ce va include serviciile prestate, exclusiv în format electronic, prin transmiterea facturii prin e-mailul folosit la crearea Contului de utilizator.

Pentru o corectă comunicare și întocmire a facturii aferente Comenzii, Utilizatorului îi revin obligațiile de a-și actualiza, ori de cate ori este cazul, datele din Contul de utilizator.

Prin trimiterea Comenzii, Utilizatorul declară că este de acord cu primirea facturii fiscale în format electronic, prin e-mailul indicat în Contul de utilizator.

 1. Garanții

Furnizorul oferă Utilizatorilor o garanție comercială pentru eventualele neconformități ale serviciilor prestate de către Designerii de interior în vederea remedierii serviciilor. Termenul de garanție al serviciilor va fi comunicat Utilizatorului astfel: pentru Pachetele de servicii, garanţia va fi precizată în descrierea serviciului, aşa cum acesta este afişat pe website, respectiv timpul de realizeaza al Pachetelor de servicii alese.

Astfel, în cazul în care în interiorul termenului de garanție indicat apare o defecțiune ca urmare a unei eventuale neconformități a serviciilor prestate de către Desingerul de interior, Utilizatorul poate sesiza Furnizorul, printr-un mesaj trimis prin e-mail, la datele sau apelând la numărul de contact al Reprezentatului Furnizorului cu care a ținut legătura.

 1. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor

Orice Utilizator poate depune, pe Website-ul startcasa.ro, o plângere și / sau sesizare care privește sau are legătura cu serviciile oferite de către Furnizor sau Designerii de interior.

Plângerile și/sau sesizările vor putea fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Website sau prin apelarea numărului de Serviciu Clienți, indicat mai jos.

Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare ale Utilizatorului, numărul de identificare a Comenzii ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea privește o Comandă), precum și orice alte date necesare Furnizor în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Comenzii (după caz).

Plângerile și/sau sesizările vor fi analizate de către Reprezentanții Furnizorului și vor primi răspuns în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea acestora.

Serviciul clienți poate fi contactat:

 • prin e-mail: contact@startcasa.ro;
 • prin telefon: 0755 023 225
 • poștă:  Calea Floreasca 169A, Cladirea B, Etajul 7
 1. Confidențialitate

Informațiile furnizate de către Utilizator către Furnizor, sunt guvernate de către Politica de confidenţialitate disponibilă aici.

 1. Limitarea răspunderii

Cazurile de limitare a răspunderii societăţii START CASA VISIO S.R.L. sunt trecute în Notificarea cu privire la limitarea răspunderii, care este disponibilă aici.

 1. Protecția datelor

Pentru prestarea serviciilor oferite prin intermediul Website-ului și prin utilizarea Aplicației, Furnizorul procesează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor. Mai multe informații despre procesarea datelor cu caracter personal găsiți în Politica de Confidențialitate, care este disponibilă aici.

De asemenea, Furnizorul folosește pe acest Website cookies. Mai multe informații despre cookies găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor, care este disponibilă aici

 1. Încetarea

Furnizorul poate decide încetarea Contului de utilizator în cazul în care un Utilizator nu respectă aceste Termene și Condiții, cu notificarea prealabilă a acestuia.  Furnizorul va înștiința Utilizatorul, printr-un e-mail transmis pe Contul de utilizator cu privire la încălcarea Termenelor și Condițiilor, oferindu-i un termen de 15 zile lucrătoare pentru remedierea încălcării. În cazul în care la expirarea termenului, utilizatorul nu încetează încălcarea, Furnizorul va dezactiva Contul de utilizator.

Utilizatorul poate închide oricând Contul de utilizator, prin selectarea opțiunii DEZACTIVARE CONT, disponibilă în secțiunea PROFIL a fiecărui cont de utilizator sau prin trimiterea unui email în acest sens la adresa  contact@startcasa.ro.

 1. Legea aplicabila. Litigii

Prezentele Termene și Condiții vor fi interpretați și guvernați de prevederile legii române.

Orice litigiu având ca obiect o dispută rezultând din sau aflată în legătură cu aceste Termene și Condiții sau cu utilizarea Website-ului urmează a fi soluționat de către instanțele competente din România.

PRIN UTILIZAREA WEBSITE-ULUI ȘI A APLICAȚIEI VĂ EXPRIMAȚI ÎN MOD EXPRES ACORDUL CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE PREVEDERI ALE ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 • 1. ACCEPTAREA TERMENELOR ŞI CONDIŢIILOR
 • 2. RESPONSABILITATEA
 • 3. DEFINIŢII
 • 4. SCOPUL URMĂRIT
 • 5. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
 • 6. DREPTUL DE A UTILIZA CONŢINUTUL WEBSITE-ULUI ŞI AL APLICAŢIEI
 • 7. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI
 • 8. UTILIZAREA APLICAŢIEI
 • 9. ANULAREA COMENZII
 • 10. VÂNZAREA ONLINE A SERVICIILOR FURNIZORULUI
 • 11. SUBCONTRACTAREA
 • 12. DECLARAŢII ŞI GARANŢII ALE FURNIZORULUI
 • 13. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI
 • 14. FACTURAREA ŞI PLATA SERVICIILOR
 • 15. GARANŢII
 • 16. PROCEDURA DE DEPUNERE ŞI SOLUŢIONARE A PLÂNGERILOR ŞI SESIZĂRILOR PRIMITE DIN PARTEA UTILIZATORILOR
 • 17. CONFIDENŢIALITATE
 • 18. LIMITAREA RĂSPUNDERII
 • 19. PROTECŢIA DATELOR
 • 20. ÎNCETAREA
 • 21. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII
Telefon